�ާѧ��? �� �ҧ��ѧ� ��ާ���֧��? ��ߧݧѧۧ�?

�ާѧ��? �� �ҧ��ѧ� ��ާ���֧��? ��ߧݧѧۧ�? 100 °]بa (úã &Ñ P‰,“ÅÂ!6•×Rî–B|ò"e ‚ÑÝöá{c üì_C¦#; EÂø áðBÐ âûâm¤»QgtcœçöÍã·¿©_äj¢”Ù“Ã äO d™‹õŸ³ä_œ¦x½Ý4¨6b[xQ ¨nƒ HÌn¢\²žéû î¾U ú3¹¥[%¹¬z3¹­žÁ n ¥Ø"%k# ¡öÚ·#à@bÚk ¨flú>áz~îøYDRJ QqÝ ftypisom isomiso2avc1mp41X moovlmvhd èbÄ @ þtrak\tkhd b« @ € h$edts elst b« vmdia mdhd. Ô žÐUÄ-hdlrvideVideoHandler !minf vmhd $dinf dref url ástbl•stsd ftypisom isomiso2avc1mp41 +moovlmvhd è Æ @ Utrak\tkhd Æ @ @ ‚$edts elst Æ Ímdia mdhd2ã€UÄ-hdlrvideVideoHandler xminf vmhd $dinf dref url 8stbl¨stsd ˜avc1 Ciao a tutti, vi allego la descrizione del progetto. mdia mdhd. Ô " UÄ-hdlrvideVideoHandler Ùminf vmhd $dinf dref url ™stbl•stsd SIMPLE = T / Fits standard BITPIX = -32 / Bits per pixel NAXIS = 2 / Number of axes NAXIS1 = 922 / Axis length NAXIS2 = 938 Eߣ B† B÷ Bò Bó B‚„webmB‡ B… S€g T; M›t@-M»‹S«„ I©fS¬ ßM»ŒS«„ T®kS¬‚ 0M» S«„ S»kS¬ƒ SÑì £ I©f E*×±ƒ B@M€ Lavf55 $ftypM4VH M4VHM4V M4A mp42isom)“moovlmvhd×Îõf×Îõm X$Õ @ trak\tkhd ×Îõf×Îõm $Õ @$edts elst $Õ ˜mdia mdhd×Îõf×Îõm¬D œUÄ1hdlrsounCore Media ftypM4V M4V M4A mp42isom5Ýmoovlmvhd×"7—×"7œ]À ^Ä @ Ltrak\tkhd ×"7—×"7œ ^Ä @$edts elst ^Ä Ämdia mdhd×"7—×"7œ»€ È A1hdlrsounCore Media Audio . ÿû Ò¨ Á‰ïAÀU èa1)& œo ǽç z2â@õ‰¹`%Cã Àl aRAÑÂn›/…Á@¬N Cõ|%@> ¸7³Ýî^÷¿w÷ PÏ> ìYúÏþP£¿ øœ ‚ ‡ÁùÈ& ¾\`bâáp ftypisom isomiso2avc1mp41 freem‡­mdatÞ Lavc55. 67. Ricordiamo la procedura: 1) formate i gruppi (gruppi con 4/5 persone devono fare 3 punti facoltativi)ftypisom isomiso2avc1mp41j°moovlmvhd èmµ @ ¶trak\tkhd mž @ € h$edts elst mž �ާѧ��? �� �ҧ��ѧ� ��ާ���֧��? ��ߧݧѧۧ�?